real estate online

הערכת שווי

  שמאי מקרקעין, מתמחה בהערכת שווי סוגים שונים של נדל"ן (מגרשים, דירות, בניינים...).  מומחיותו נ

Real Estate

הערכת נכסים – IFRS

  הערכת נכסים לחברות – IFRS  (תקן 17) – החל משנת 2008 החלו חברות ישראליות לדווח על נכסי הנדל"ן

tax on house

היטל השבחה

  מכירה, קנייה או בנייה של מבנה או נכס מלווים בעלויות נוספות, מעבר לעלות הבנייה הבסיסית. עלויות

wooden gavel and books

חוות דעת לבית משפט

  שמאי מקרקעין מתמחה בהערכת שווים של נכסי נדל"ן שונים, בהתאם למצבם, למיקומם ולפוטנציאל הגלום בה

drawing-453006_640

טבלאות איזון וחלוקה

טבלאות איזון וחלוקה – תוכנית בניין עיר רבות כוללות איחוד מגרשים סמוכים וחלוקתם מחדש, על מנת לאפשר את

finance-108655_640

ליווי פיננסי לפרויקטים

  הקמת מבנה היא פרוייקט לא פשוט, הדורש תכנון רב, שיתוף פעולה בין עשרות גורמים, חשיבה והתנהלות נ

windows-14874_6401

ליקויי בניה

  במהלך בניית מבנה חדש, נוצרים לעתים קרובות ליקויים הנעוצים בתהליכים לא נכונים בעת הבנייה. בין

credit-card-851502_640

תשלומים לרמ"י

  רשות מקרקעי ישראל (המחליפה את מנהל מקרקעי ישראל), פועלת מה-1/3/2013, והיא שואפת לשתי מטרות עי

tama

תמ"א 38 / פינוי בינוי

  בארץ קיימים מבנים רבים שהוקמו לפני שנות השמונים, אשר אינם עומדים בתקנות לעמידות בפני רעידות א