תחומי עיסוק


finance-108655_640

ליווי פיננסי לפרויקטים

  הקמת מבנה היא פרוייקט לא פשוט, הדורש תכנון רב, שיתוף פעולה בין עשרות גורמים, חשיבה והתנהלות נכונה. כמובן שנדרשות עבורו גם עלויות פיננסיות אדירו

tax on house

היטל השבחה

  מכירה, קנייה או בנייה של מבנה או נכס מלווים בעלויות נוספות, מעבר לעלות הבנייה הבסיסית. עלויות אלה הן מיסים אשר משולמים למדינה בהתאם לנסיבות המק

credit-card-851502_640

תשלומים לרמ"י

  רשות מקרקעי ישראל (המחליפה את מנהל מקרקעי ישראל), פועלת מה-1/3/2013, והיא שואפת לשתי מטרות עיקריות – מניעת ריכוזיות באחזקות קרקעות, וניהול קרקע

wooden gavel and books

חוות דעת לבית משפט

  שמאי מקרקעין מתמחה בהערכת שווים של נכסי נדל"ן שונים, בהתאם למצבם, למיקומם ולפוטנציאל הגלום בהם. ההערכות האלה משמשות את בעלי הנכס, וגם את המעוני


Real Estate

הערכת נכסים – IFRS

  הערכת נכסים לחברות – IFRS  (תקן 17) – החל משנת 2008 החלו חברות ישראליות לדווח על נכסי הנדל"ן שבבעלותן לפי תקן דיווח בינלאומי  IFRS. כל חברה צי

real estate online

הערכת שווי

  שמאי מקרקעין, מתמחה בהערכת שווי סוגים שונים של נדל"ן (מגרשים, דירות, בניינים...).  מומחיותו נדרשת במקרים בהם אנו צריכים לדעת מה עלות הנכס שברשו

drawing-453006_640

טבלאות איזון וחלוקה

טבלאות איזון וחלוקה – תוכנית בניין עיר רבות כוללות איחוד מגרשים סמוכים וחלוקתם מחדש, על מנת לאפשר את פיתוחו של השטח וניצולו המקסימלי לטובת בעלי הקרקע ו

windows-14874_6401

ליקויי בניה

  במהלך בניית מבנה חדש, נוצרים לעתים קרובות ליקויים הנעוצים בתהליכים לא נכונים בעת הבנייה. בין אם מדובר בהתנהלות לא תקינה, בחומרי גלם לא איכותיים